Amerika

Památník Dr. Aloise Rašína Dnešní les Amerika nebýval dříve součástí Píseckých hor. Přes původně nezalesněný kopec mohli návštěvníci restaurace U Honzíčka vychutnávat pohled na Boubín. V polovině 19. století byl svah směrem k městu s horší půdou rozdělen na dílce po 14 arech, které byli bezplatně přidělovány chudým podle zvyků uplatňovaných tehdy v Americe. Město tak chtělo zabránit vystěhovávání občanů na zmiňovaný kontinent. Záhy se však zjistilo, že půda na Americe je naprosto nevhodná pro pěstování zemědělských plodin, navíc se po deštích sesouvala. Na návrh lesmistra Jaroslava Zenkera byl svah vysázen exotickými dřevinami, což umocňovalo název Amerika. Akce pokračovala ještě pod vedením jeho nástupce Karla Knappa.Památník 1.sv. války,
který nechal postavit
Karel Knapp

Roku 1895 zde obec zřídila hostinec, kde Jan Protiva čepoval pivo a prodával pamlsky. Na Knappův návrh zde písečtí zřídili podle antického vzoru lesní divadlo, nápad to byl sice pěkný, zpočátku přijatý s nadšením, které ale později opadlo, také kvůli tomu, že zejména pro starší občany to bylo daleko.

Ameriku také lze směle nazvat lesem pomníků. Kromě Skautského a Rašínova tu je také Knappův pomník první světové války postavený podle balkánské tradice a stál zde také sokolský pomník, který byl bohužel za minulého režimu odstraněn.