Havírky

Jak již bylo řečeno, název Písecké hory byl odvozen od těžby zlata. Vůbec nejstarší zlatodoly v Píseckých horách se nacházejí na Kometě u Těšínova. Jsou asi z 13.stol. Zlato se zde zpracovávalo pomocí rtuti a zlatorudných ručních mlýnů. Mnohem blíže k Písku jsou však jiné zlatodoly, asi z počátku 14.stol. Havírky. Nacházejí se východně od vsi Semice .Těžilo se tu asi ve 14. stol., potom v 15.stol., pak až zase v 17. století, kdy ale spodní voda stále zatopovala šachty a štoly, a tak se muselo se schodkem s těžbou skončit. Obnovit zašlou slávu Havírek se pokusili semičtí ještě v roce 1919, ale když ani dvě čerpadla typu California nezvládala odčerpávání spodní vody, musela těžba opět neúspěšně skončit