U Honzíčka

V bočním údolí severně od rybníků pod Amerikou byla kvalitní cihlářská hlína, která se podle A. Sedláčka těžila od r.1591. V každém případě je cihelna zakreslená na mapě z 18.stol. označená jako Stará. V horní části údolí žil v enklávě mezi lesy od roku 1802 Josef Bečvář.Když zemřel, ujala se hospodářství za nezletilého dědice Václava Bečváře jeho sestra Veronika se svým manželem Janem Novákem, kterému ve městě pro drobnou postavu a dobrosrdečnost neřekl nikdo jinak než Honzíček. V roce 1858 otevřel Václav Bečvář první hostinec v Píseckých horách.Z hostince byla pěkná vyhlídka na Boubín přes tehdy ještě nezalesněnou Ameriku. Nyní je zde psychiatrická léčebna. Honzíček stojí na návrší Provazce vysokém 611 m.

Jiný výletní hostinec stál pod Honzíčkem směrem při cestě k lesním rybníkům. Říkalo se mu U Malířských podle majitele. Čepovat pivo se tu začalo roku 1872. V roce 1903 byly z tanečního sálu zřízeny letní byty.Mezi významné hosty patřili Adolf Hejduk, který sem chodíval popíjet pivo, Stella Zázvorková, Karel Effa, Lubomír Lipský, Jiřina Bohdalová. Po roce 1948 se z penziónu stala zotavovna s názvem Předvoj, následně r. 1954 zrušená.