Rybník Němec

Rybník Němec patří nepochybně mezi nejkrásnější místa v Píseckých horách. Nachází se pod vrchem stejného jména, vysokým 587 m. Zda se vrch jmenuje podle rybníka nebo rybník podle vrchu snad těžko zjistíme. Stejně tak bude obtížné zjistit, k čemu sloužila tvrz na ostrůvku, která zde stála někdy v 15.stol. Možná ji využívali v době honů manové, střežící královské lesy nebo nějak souvisela se zlatodoly na Havírkách. Názory na původ jména vrchu či rybníku se také různí. Tak například podle jedné varianty jde o němý rybník, pravděpodobnější je však tvrzení, že jméno vzniklo od Oldřicha z Kluků řečeného Němec. Rybník také v 18. nebo v 19. století kukelský mlynář jako zásobárnu hnací vody.

Když už je řeč o vodě, je nutno zmínit potůček zásobujíící rybník, jenž pramení u Údražské aleje, po jehož březích se nacházejí sejpy po rýžování zlata.

Na začátku 20. století se u prameniště tohoto potůčku nacházela jedna rarita Píseckých hor- pětiramenný, původně však sedmi(!)ramenný smrk. Místu, kde stál se říkalo U Pěti bratrů.