V Živci

Jedním z nejnavštěvovanějších míst Píseckých hor je Živec a jeho okolí. Původně se v těsné blízkosti dnešní chaty nacházela dřevěná bouda, používaná pro občerstvení horníků z nedalekého žulného lomu, nacházejícím se ve svahu Jarníku, kde je mimochodem jediná veřejnosti přístupná rozhledna.Mimo jiné se v tomto lomu kromě žuly nacházely různé vzácné nerosty, které tvoří nejen část sbírky Národního muzea v Praze, ale jsou také součástí sbírek i některých světových muzeí.V blízkosti Živce, i když už ne tak těsné se nachází další lom.Umístěn je ve svahu Srních homolí nad Novým rybníkem.Z tohoto lomu se rovněž získávala žula a nachází se v něm i radioaktivní písekit.Ještě o samotné chatě. Ta byla vybudována KČT ve 30. letech 20. stol., v roce 1982 ji získal podnik ČSAD Vršovice a ta ji vlastnila až do roku 1995, kdy ji odkoupilo město Písek.